Avaleht » kasutustingimused

Kasutustingimused

 

 

Airvitamin e-poe üld- ja tellimistingimused

 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Airvitamin Grupp OÜ (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad www.airvitamin.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping). 

Veebipoe tegevuskoha riik on Eesti.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on eurodes

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

 

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

 

 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

 

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. Tutvuge e-poe kasutustingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

 

Kinnitage oma tellimus, vajutades nupul „Vormista tellimus“ ning Teid suunatakse makseviisi lehele. Valige sobiv makseviis. Makseviisi saate muuta ka tellimuse viimases etapis. Sisestage tellija/ostja andmed. Valige tarneviis ning vajutage nuppu “Edasi”. Teile ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Valige makseviis ning tasuge oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

 

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Airvitamin Grupp OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

 

Kaupade eest tasumine

 

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Coop pank, Poco Pay, Luminor, LHV Pank pangalinkide kaudu). E-poest saab osta kaupa LHV järelmaks, Airvitamin järelmaks, Liisi järlemaks, ESTO 3. 

 

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning peale arve laekumist ja tellimuse töötlusesse võtmist saadetakse arve. 

 

 Kõiki Airvitamin Grupp e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Airvitamin Grupp OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

 

 

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

 

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele

 

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Airvitamin Grupp OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

 

Kui ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

Müügilepingust taganemine

Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse ja edastama selle e-posti teel: info@airvitamin.ee Kui ostja soovib täita taganemisavalduse kirjalikult, siis ostja saab edastada taganemisavalduse koopia fotona e-posti teel: info@airvitamin.ee

Juhul kui ostja ei kasuta taganemiseks Airvitamin taganemisavalduse vormi, palume taganemisavalduses esitada järgmine teave:

1)tellimuse või arve number;

2)kauba kättesaamise kuupäev;

3)ostja nimi;

4)tagastatava kauba täpne nimetus;

5)soovi korral kauba tagastamise põhjus.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid Airvitamin hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab parandada kaupade ja teenuste kvaliteeti.

Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba võib tagastada Airvitamin kauplustes või saates kulleriga aadressile: Kaupmehe 6, Tallinn, Harjumaa

Taganemisõiguse kasutamise korral Airvitamin tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Airvitamin pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Airvitamin sai teada ostja otsusest kaubad tagastada ja kaubad on füüsiliselt Airvitaminile üle antud. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.

Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.

Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest. 

Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Airvitamili õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

Filtritega toodetel (nt tolmuimejad, õhuniisutid, õhupuhastid) jms, kui filtrid ja osad mida pole võimalik täielikult vahetada või puhastada, kannab ostja uute osade vahetuse hinna vastavalt kokkuleppele.

Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Airvitamin võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.

Ostjal ei ole õigus tagastada:

kaupu, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;

tellitud ja juba osutatud teenust;

kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;

 

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise tingimused on kirjas PRIVAATSUSTINGIMUSED

Küsimused isikuandmete töötlemise kohta palume esitada: info@airvitamin.ee

 

3. Vastutus ja vaidluste lahendamine

 

 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

 

Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

 

 Airvitamin Grupp OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

 

Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

 

Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

 

 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: Airvitamin Grupp OÜ e-pood Kaupmehe 6, 10114 Tallinn, e-posti aadressile: info@airvitamin.ee

 

Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

 

Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

 

 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil 55528877  või e-posti aadressil: info@airvitamin.ee

 

 

 

 

4. Muud tingimused

 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

 

 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Airvitamin Grupp OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

 

Airvitamin Grupp OÜ e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 700 EUR’i maksev seade on müügis 70 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Airvitamin e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul Airvitamin e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie kontori telefonil +37255528877

 

 

5. Tingimuste kehtivus

 

Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 04.02.2020

6.Vaidluste lahendamine


Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile
helistada telefonil: 5552887 või info@airvitamin.ee

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. 
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin:https://komisjon.ee/et
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET

 

 

Airvitamin PRIVAATSUSPOLIITIKA

Airvitamin on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Airvitamin teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Airvitaminil Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Airvitamin Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Airvitamin teenuseid.
1.6. Leping on Airvitamin ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7. Veebileht www.airvitamin.ee on Airvitamin veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Airvitamini veebilehte.
1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
1.10. Teenused on igasugused Airvitamin poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.12. Airvitamin Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Airvitamin Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
1.13. Müügikanalid on Airvitamin poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.14. Tooteportfell on Airivitamin erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.airvitamin.ee
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Airvitamin on juriidiline isik Airvitamin Grupp OÜ, registrikoodiga 11392138, asukohaga Kaupmehe 6, Tallinn 10114
2.2. Isikuandmeid võib Airvitamin töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Airvitamini töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Airvitamin valduses olevate Isikuandmetega.
2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

 1. PÕHIMÕTTED

3.1. Airvitamin lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2. Airvitamin eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. Airvitamini kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Airvitamin soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Airvitamin andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Airvitamin saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Airvitamin vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Airvitamin omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Airvitamin kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt Airvitamin avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja Airvitamin tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.7. Airvitamini poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Airvitamin Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Airvitamin isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Airvitamin põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab Airvitamin huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Airvitamin Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Airvitaminil on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Airvitamin kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Airvitamin Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Airvitamin hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

 1. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Airvitamin teeb koostööd isikutega, kellele Airvitamin võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Airvitamin juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Airvitamin säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Airvitamini poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2. Airvitamin on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Airvitamin tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Airvitamin kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

 1. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Airvitamin Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2. Airvitamin ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.3. Juhul kui Airvitamin saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Airvitamin endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Airvitamin oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Airvitamin antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

 1. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Airvitamin poole e-posti teel info@airvitamin.ee.
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Airvitamini poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

 1. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Airvitamin võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. Airvitamin kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3. Airvitamin  kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Airvitamin partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Airvitamin ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest
11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

 1. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1. Airvitamin Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Airvitamin olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
12.1.3. Airvitamin organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Airvitamin rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.
12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Airvitamin kasutab.

 1. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1. Airvitamin Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
13.1.1. Airvitamin  saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@airvitamin.ee

 1. MUUD TINGIMUSED

14.1. Airvitaminil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Airvitamin

Andmesubjekte www.airvitamin.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Airvitamin veebilehte www.airvitamin.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.