Airvitamin e-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Airvitamin Grupp OÜ (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad www.airvitamin.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping). 

Veebipoe tegevuskoha riik on Eesti.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on eurodes

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. Tutvuge e-poe kasutustingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Kinnitage oma tellimus, vajutades nupul „Vormista tellimus“ ning Teid suunatakse makseviisi lehele. Valige sobiv makseviis. Makseviisi saate muuta ka tellimuse viimases etapis. Sisestage tellija/ostja andmed. Valige tarneviis ning vajutage nuppu “Edasi”. Teile ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Valige makseviis ning tasuge oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Airvitamin Grupp OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

Kaupade eest tasumine

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Coop pank, Poco Pay, Luminor, LHV Pank pangalinkide kaudu). E-poest saab osta kaupa LHV järelmaks, Airvitamin järelmaks, Liisi järlemaks, ESTO 3. 

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning peale arve laekumist ja tellimuse töötlusesse võtmist saadetakse arve. 

 Kõiki Airvitamin Grupp e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Airvitamin Grupp OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Airvitamin Grupp OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

Müügilepingust taganemine

Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse ja edastama selle e-posti teel: info@airvitamin.ee Kui ostja soovib täita taganemisavalduse kirjalikult, siis ostja saab edastada taganemisavalduse koopia fotona e-posti teel: info@airvitamin.ee

Juhul kui ostja ei kasuta taganemiseks Airvitamin taganemisavalduse vormi, palume taganemisavalduses esitada järgmine teave:

1)tellimuse või arve number;

2)kauba kättesaamise kuupäev;

3)ostja nimi;

4)tagastatava kauba täpne nimetus;

5)soovi korral kauba tagastamise põhjus.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid Airvitamin hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab parandada kaupade ja teenuste kvaliteeti.

Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba saab tagastada Airvitamin kauplusesse või saates kulleriga aadressile: Kaupmehe 6, Tallinn, Harjumaa

Taganemisõiguse kasutamise korral Airvitamin tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Airvitamin pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Airvitamin sai teada ostja otsusest kaubad tagastada ja kaubad on füüsiliselt Airvitaminile üle antud. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.

Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.

Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest. 

Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Airvitaminil õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

Filtritega toodetel (nt tolmuimejad, õhuniisutid, õhupuhastid) jms, kui filtrid ja osad mida pole võimalik täielikult vahetada või puhastada, kannab ostja uute osade vahetuse hinna vastavalt kokkuleppele.

Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Airvitamin võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.

Ostjal ei ole õigus tagastada:

  • kaupu, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
  • tellitud ja juba osutatud teenust;
  • kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise tingimused on kirjas PRIVAATSUSTINGIMUSED

Küsimused isikuandmete töötlemise kohta palume esitada: info@airvitamin.ee

3. Vastutus ja vaidluste lahendamine

Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

 Airvitamin Grupp OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: Airvitamin Grupp OÜ e-pood Kaupmehe 6, 10114 Tallinn, e-posti aadressile: info@airvitamin.ee

Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil 55528877  või e-posti aadressil: info@airvitamin.ee

4. Muud tingimused

Tootepildid on illustratiivse tähendusega — kauba olemus on kirjas toote nimetuses ja kirjelduses. 

Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Airvitamin Grupp OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

Airvitamin Grupp OÜ e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 700 EUR’i maksev seade on müügis 70 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Airvitamin e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul Airvitamin e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie kontori telefonil +37255528877

5. Tingimuste kehtivus

Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 04.02.2020

6.Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile
helistada telefonil: 55528877 või info@airvitamin.ee

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin:https://komisjon.ee/et
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET