Showing all 3 results

Õhukuivati aitab erinevates ruumides liigniiskust eemaldada. Tervislikus elukeskkonnas on oluline optimaalne õhuniiskuse tase.