Showing all 10 results

Õhupuhasti filtreerib osakesi, viiruseid ja baktereid ning ebatervislikke gaase õhust välja.
Luues parema elukeskkonna.